Osam zlatnih pravila za efikasno pisanje na engleskom jeziku

8-pravila-za-efikasno-pisanje-na-engleskom-jeziku

Engleski jezik može biti lak za osnovnu, jednostavnu, usmenu komunikaciju i sporazumevanje, međutim, mogu proći godine pre nego budete uspeli da razumete, govorite i napišete malo zahtevnije izraze, sintagme i gramatički besprekorne rečenice.

No, svi smo mi nekada bili početnici, a na Vama je tih nekoliko godina skratite ili produžite, u zavisnosti od toga koliko ćete se posvetiti jeziku.

Dobra vest je da smo za Vas prikupili nekoliko osnovnih pravila za efikasno pisanje na engleskom jeziku, kojima uvek možete da se služite kako biste otklonili eventualne nedoumice.

Pa, da krenemo redom.

Pravilo broj 1: Koristite konkretan, a ne nejasan jezik.

Nejasno: Vreme je bilo ekstremno na Zapadnoj obali. (The weather was of an extreme nature on the West Coast.)
Ova rečenica sa sobom povlači frustritajuća pitanja: Kada je bilo to ekstremno vreme? Šta, uopšte, znači to ’’ekstremno vreme’’? Gde je tačno na Zapadnoj obali došlo do ove pojave?

Konkretno: U Kaliforniji je bilo neuobičajeno hladno vreme prošle nedelje. (California had unusually cold weather last week.)

Pravilo broj 2. Koristite aktiv gde god je to moguće

Aktiv znači da subjekat vrši radnju, a pasiv da se nad subjektom vrši radnja.

Aktiv: Beri je udario loptu. (Berry hit the ball.)
Pasiv: Lopta je udarena. (The ball was hit.)

Obratite pažnju na to da osoba koja je odgovorna za akciju – u prethodnom primeru, osoba koja je udarila loptu – čak i ne mora da se pojavi kada se koristi pasiv. Tako da je pasivno stanje korisna opcija kada odgovorna osoba/strana nije poznata.

Primer: Moj sat je ukraden. (My watch was stolen.)

Pravilo broj 3. Ne preterujte sa upotrebom izraza: ima, postoji, tu je, bilo je, itd…
(there is, there are, it is, it was, etc.)

Primer: Tu je slučaj meningitisa o kojem se pisalo u novinama. (There is a case of meningitis that was reported in the newspaper.)
Ispravljena verzija: O slučaju meningitisa se pisalo u novinama. (A case of meningitis was reported in the newspaper.)
Još bolja verzija: Novine su pisale o slučaju meningitisa. (The newspaper reported a case of meningitis.) (aktiv)

Primer: Važno je dati signal pre skretanja ulevo. (It is important to signal before making a left turn.)
Ispravljena verzija: Signaliziranje pre nego što skrenete ulevo je važno. (Signaling before making a left turn is important.)
ILI: Signaliziranje pre skretanja ulevo je važno. (Signaling before a left turn is important.)
ILI: Trebalo bi da signalizirate pre skretanja ulevo. (You should signal before making a left turn.)

Primer: Postoje neke revizije koje bi trebalo da se urade. (There are some revisions that must be made.)
Ispravljena verzija: Određene revizije bi trebalo da se urade. (Some revisions must be made.) (pasiv)
Još bolja verzija: Molimo Vas da uradite određene revizije. (Please make some revisions.) (aktiv)

Pravilo broj 4. Da bi se izbegla zabuna (i pompeznost), nemojte koristiti duplu negaciju da biste napravili pozitivnu rečenicu, bez dobrog razloga.

Nepotrebno: On nije nevoljan da pomogne. (He is not unwilling to help.)
Bolje: Voljan je da pomogne. (He is willing to help.)

Međutim, zanimljivo je pisanje pisca Džordža Orvela, koji je upozorio na zloupotrebu duple negacije u ovoj luckastoj rečenici: ’’Ne necrni pas je jurio ne nemalog zeca preko ne nezelenog polja.’’. (“A not unblack dog was chasing a not unsmall rabbit across a not ungreen field.”)

Pravilo broj 5. Koristite dosledan gramatički oblik kada nešto nabrajate. Ovo se naziva paralelna kosntrukcija.

Pravilno: Divim se ljudima koji su pošteni, pouzdani i iskreni. (I admire people who are honest, reliable, and sincere.)
Obratite pažnju na to da je reč ’’su’’ primenjena i ima smisla u upotrebi za sva tri prideva.

Nepravilno: Divim se ljudima koji su pošteni, pouzdani i iskreni su. (I admire people who are honest, reliable, and have sincerity.)
U ovoj verziji, prvo ’’su’’ nema smisla uz ’’iskreni su’’ sa kraja rečenice..

Pravilmo: Obrati pažnju na pravopis, gramatiku i interpunkciju. (You should check your spelling, grammar, and punctuation.)
U ovom primeru se ’’Obrati pažnju na’’ odnosi i primenjuje na sve tri imenice.

Nepravilno: Obrati pažnju na pravopis, gramatiku, i pravilno upotrebljavaj interpunkciju. (You should check your spelling, grammar, and punctuate properly.)
Ovde ’’obrati pažnju’’ ne može da se primeni uz ’’interpunkciju’’.

Pravilo broj 6. Redosled reči u rečenici može da uništi rečenicu.

Ukoliko započnete rečenicu sa nekompletnom frazom ili klauzom, kao na primer Prelazeći ulicu, ili Zaboravljen od istorije, onda nakon toga mora biti pomenuta osoba ili predmet koji se opisuje. I ne samo to, ta osoba ili predmet uvek moraju biti glavni subjekat u rečenici. Ukoliko se ovo pravilo prekrši, rezultat je modifikovana rečenica koja ne sadrži prave informacije.

Nepravilno: Zaboravljen od istorije, njegov autogram je bio bezvredan. ( Forgotten by history, his autograph was worthless.)

Problem: njegov autogram (his autograph) ne bi trebalo da se nađe odmah posle istorije (history), zbog toga što je zaboravljen on (he), a ne njegov autogram.

Pravilno: On je bio zaboravljen od istorije, i njegov autogram je bio bezvredan. (He was forgotten by history, and his autograph was worthless.)
Ukoliko se doda -ing glagolu (npr. u reči prelazeći (crossing) kao u primeru ispod), reultat je nestalna reč koja se zove particip (participle), koja može biti imenica, preidev, ili prilog.

Pravilo broj 6 se primenjuje na sve rečenice sa participom na početku.

Nepravilno: Prelazeći ulicu, autobus je udario. (While crossing the street, the bus hit her.) (Pogrešno: autobus nije prelazio ulicu.)
Tačno:Dok je prelazila ulicu, udario je autobus. (While crossing the street, she was hit by a bus.)
ILI:Udario je autobus dok je prelazila ulicu. (She was hit by a bus while crossing the street.)

Pravilo broj 7. Neka sve opisne reči i fraze budu što bliže rečima koje modifikuju.

Loš savet: Imam kolač koji je Moli ispekla u plastičnoj kutiji za ručak. (I have a cake that Mollie baked in my lunch bag.)
Kolač se nalazi predaleko od plastične kutije za ručak (lunch bag), čineći tako rečenicu nejasnom.

Bolja verzija: U mojoj plastičnoj kutiji za ručak nalazi se kolač koji je Moli ispekla. (In my lunch bag is a cake that Mollie baked.)

Pravilo broj 8. Fragment rečenice generalno nije dobra ideja.

Nastaje kada postoji samo fraza ili zavisna klauza, ali nedostaje nezavisna klauza.

Fragment rečenice: Nakon što se predstava završila. (After the show ended.)
Puna rečenica: Nakon što se predstava završila, otišli smo na kafu. (After the show ended, we had coffee.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *