Besplatni kurs komunikacijskih veština

Škola stranih jezika Đuro Salaj

Ove jeseni, u Centru za obrazovanje „Đuro Salaj” u Beogradu, Nemanjina 28, organizujemo prvi besplatni kurs u oblastima:

  • 1) Komunikacijskih veština
  • 2) Poslovne korespondencije na egleskom jeziku
  • 3) Osnovnih prava I obaveza iz radnog odnosa

OBEZBEDITE SVOJE MESTO NA VREME! Prijavite se »

Način na koji komunicirate utiče na odnose sa ljudima, na status koji imate u vašoj poslovnoj organizaciji, pa čak i na to koliko benifita ostvarujete ili ne ostvarujete u svakodnevnim situacijama.

Da biste poboljšali svoju konkurentnost i konkurentnost sistema u okviru kojeg radite, neophodno je da svoja znanja i veštine svakodnevno nadograđujete. Veština komunikacije, javni nastup, prezentacijske, veštine, razvijanje pregovaračkih sposobnosti, rešavanje konflikata, jesu mogućnost da na najbolji način predstavite sebe i organizaciju u kojoj radite. Osim ovoga, na intenzivnoj jednomesečnoj obuci videćete i kako možete prenositi poruke korišćenjem modernih tehnologija i saznaćete o prednostima korišćenja interneta i društvenih mreža u poslovne svrhe. Naučićete takođe osnove uspešnog marketinga i odnosa sa javnošću, te kako da organizujete poslovne sastanke i druge događaje.

Ovladaćete osnovama poslovne korespondencije na engleskom jeziku (usmena i pisana), koja će vam omogućiti vođenje kvlitetne komunikacije sa klijentima, poslovinim partnerima, izradu prezentacija, učešće na sastanicima, seminarima i sl. Bićete u prilici da se upoznate sa elemenatima/formom poslovnog pisma i osnovnih akata, sa
osnovnim pravima i obavezama iz radnog odnosa i dr.

Jedino razvijanjem koncepta celoživotnog učenja i upoznavanja sebe možete prevazići granice koje postoje u vama i u svetu koji vas okružuje. Postanite deo projekta „Nova znanja – novi pristup”, učešćem na jednomesečnom intenzivnom kursu tokom meseca oktobra 2017. koji se zajednički sprovodi od strane Unije poslodavaca Srbije i njene članice Centra za obrazovanje „Đuro Salaj”.

Svi učesnici Kursa dobijaju pisani materijal i sertifikat o učešću.

Predavači

Profesori engleskog jezika škole stranih jezika „Đuro Salaj” i stručnjaci u oblasti komunikacijskih veština i radnog zakonodavstva Unije poslodavaca Srbije

Termini

I GRUPA: ponedeljak i sreda od 15.00 – 18.30 (prvo predavanje počinje 2. oktobra)
II GRUPA: utorak i četvrtak od 15.00 – 18.30 (prvo predavanje počinje 3. oktobra)

Uslovi za učešće na kursu

Tražimo kandidate koji su:

  • zaposleni na poslovima tehničkog sekretara, sekretara-korespondenta, poslovnog sekretara kod poslodavaca i sl.
  • u prilici da prisustvuju časovima koji se organizuju
    • imaju osnovno znanje engleskog jezika (nivo A2B1)
    • mogu da odvoje 7 sati tokom svake nedelje trajanja kursa (svaki ponedeljak i sreda, odnosno utorak i četvrtak mesca oktobra, u terminu od 15.00 – 18.30 časova)

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *