Gramatika engleskog jezika

Učenje gramatike nekog novog jezika se u startu moze učiniti dosta teškim i zamornim jer je ona u suštini sačinjena od seta pravila koje treba poštovati, ali to je samo delimično tačno. Većina profesora englekog jezika savetuje da na ova pravila treba posmatrati više kao na smernice koje ćete vremenom naučiti da primenjujute. Kao dodatno ohrabrenje vam može posluziti činjenica da većina ljudi koja govori ovim jezikom u svakodnevnom životu ih ne poštuje u punoj meri. Zato se isprva ne trudite toliko da sve sto kažete bude 100% gramatički tačno.

Takodje, primetićete da su u njoj prisutni odredjeni izuzeci koji odstupaju od bilo kakvih pravila. Samim tim nije realno za očekivati da ćete je u par dana savladati. U početnom periodu je važnije proširiti svoj vokabular kako bi bili dovoljno slobodni da se upustite sa nekim u komunikaciju. Kako budete napredovali sa učenjem polako uključite i nju u svoj program.

Možda najbolji primer odstupanja od pravila su nepravilni glagoli koji u prošlom vremenu nemaju nastavak –ed. Inace, on se primenjuje sa dobrim delom glagola. Interesantan je podatak da većina glagola koje uporebljavamo u svakodnevnom razgovoru su nepravilni i zbog toga su oni kao stvoreni da čovek na njima pravi greške. Iz tih razloga potrebno ih je naučiti napamet zarad pravilne upotrebe.

Nepravilni glagoli u engleskom jeziku su:

Base form Past tense Past participle
be was/were been
begin began begun
break broke broken
bring brought brought
buy bought bought
build built built
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
Do did done
draw drew drawn
drive drove driven
eat ate eaten
feel felt felt
find found found
get got got
give gave given
Go went gone
have had had
hear heard heard
hold held held
keep kept kept
know knew known
leave left left
lead led led
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
set set set
sit sat sat
speak spoke spoken
spend spent spent
stand stood stood
take took taken
teach taught taught
tell told told
think thought thought
understand understood understood
wear wore worn
win won won
write wrote written

Modalni glagoli u engleskom jeziku su:

can could
may might
shall should
will should

Modalni glagoli upotrebljavaju se zajedno sa drugim glagolima da iskažu sposobnost, obavezu, mogućnost, verovatnoću i sigurnost.
U primeru ispod je pokazana njihova najcešća upotreba kao i značenje.

Modal / Glagol Meaning / Značenje Example / Primer
can to express ability / izraziti sposobnost I can speak a little Russian. / Pomalo pričam ruski.
can to request permission / tražiti dozvolu Can I open the window? / Mogu li da otvorim prozor.
may to express possibility / izraziti mogućnosti I may be home late. / Možda ću doći kući kasnije.
may to request permission / tražiti dozvolu May I sit down, please? / Izvinite, mogu li da sednem?
must to express obligation / izraziti obavezu I must go now. / Moram da idem.
must to express strong belief / izraziti jaku veru She must be over 90 years old. / Mora da ima preko 90 godina.
should to give advice / dati savet You should stop smoking. / Trebao bi da prekineš sa pušenjem.
would to request or offer / zahtevati ili ponuditi Would you like a cup of tea? / Da li bi želeo šolju čaja.
would in if-sentences / uslovne rečenice If I were you, I would say sorry. / Da sam na tvom mestu rekao bih izvini.

8 thoughts on “Gramatika engleskog jezika

  1. Ivana

    Odlicno! Ja sam ucila engleski iz knjige sa objasnjenjima na engleskom i umesto brzine iskomplikovalo se tako da ispade nedokucuv jedno vreme:) Ni sad mi nije sva ta gramatika jasna, i zato me je bas odusevila ova vasa knjiga jer je napisana da se razume. Svaka cast!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *