Intenzivni kurs engleskog jezika

intenzivni-kurs-engleskog-jezika

Kurs engleskog jezika u ubrzanom tempu, fokusiran na sve četiri veštine korišćenja jezika: čitanje, pisanje, slušanje i govor, sa posebnim akcentom na podsticanje samopuzdanja tokom usmenog sporazumevanja.

Kurs je predviđen za sve nivoe. Na početnom nivou baziran je kao ubrzani pregled osnovnih gramatičkih pravila engleskog jezika. Na srednjim i višim nivoima nastavu karakteriše poseban pristup pojedinačnim potrebama polaznika, sa ciljem otklanjanja nedoumica, utrvrđivanja i unapređivanja već postojećeg stanja.

Nastava se održava u renomiranoj školi stranih jezika Đuro Salaj koja se nalazi u samom centru grada, u Nemanjinoj ulici br. 28. Odvija se u malim grupama u interaktivnoj atmosferi uz korišćenje audio i video materijala. Datum početaka nastave u oktobru je 15.10.2017, a u mesecu novembru je 15.11.2017 godine.

Svi polaznici koji izvrše prijavu putem našeg sajta ostvaruju popust od 30%!.