Intermediate kurs engleskog jezika

intermediate-srednji-kurs-engleskog-jezika

Radite na sebi i usavršavajte svoje znanje!

Poznjavanje engleskog jezika jedan je od glavnih uslova za zaposlenje, ali i za funkcionisanje u svetu. Da bi čovek bio ispunjen, on neprestano mora raditi na sebi, zbog čega je od velike važnosti da da sve od sebe da savlada prepreke koje su pred njim. Ukoliko imate bilo kakvu potrebu za učenjem engleskog jezika, odvažite se i počnite s učenjem što pre.

Škola stranih jezika “Đuro Salaj” organizuje kurseve engleskog jezika za sve jezičke nivoe, a ovoga puta nude promotivnu cenu za sve polaznike koji izvrše prijavu putem našeg sajta. Ponuda se odnosi na polaznike B1 i B2 jezičkog nivoa, a podrazumeva:

  • održavanje nastave 2 puta nedeljno po 90 minuta
  • korišćenje English file udžbenika
  • razvoj Vaših sposobnosti vezanih za pisanje, čitanje i govor
  • usvajanje gramatičkih pravila koja će unaprediti vaše postojeće znanje
  • razvijanje vokabulara koji će Vam olakšati svakodnevnu komunikaciju

Naši kursevi su u procesu akreditacije i trenutno su akreditovani nivo B1 (po rešenju Agencije za kvalifikacije broj 610-04-97/2021/5 dobijenom 8.12.2021.) i nivo B2 (po rešenju Agencije za kvalifikacije broj 610-04-96/2021/5 dobijenom 8.12.2021.). Završavanjem tih nivoa kod nas dobijate zvaničnu potvrdu o savladanom programu obuke za nemački jezik za stečene kompetecije na nivou B1 ili B2.