Pravila privatnosti

Pravila o privatnosti

Smatramo da je zaštita Vaše privatnosti i Vaših ličnih podataka važna stvar na koju obraćamo pažnju u svim našim poslovnim odnosima. Poštujemo tajnost Vaših ličnih podataka i uvek postupamo u skladu sa odredbama zakona koji uređuje zaštitu ličnih podataka kao i odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti.

  1. Opseg ovih Pravila privatnosti

Ova Pravila o privatnosti su namenjena da Vas obaveste o tome kako Đuro Salaj AD koristi lične podatke, koje informacije o korisnicima naše/naših web stranica, online aplikacija ili naših mobilnih platformi (“online usluge”) prikuplja i ocenjuje a kasnije koristi, prenosi na treće osobe ili obrađuje na bilo koji drugi način.

  1. Prikupljanje podataka

2.1. Podatke koje Vi pružate

Po pravilu, otkrivanje ličnih podataka nije potrebno za korišćenje naših usluga. Ako se lični podaci (ime, poštanska adresa, broj telefona ili e-mail adresa) prikupljaju u okviru naših online usluga, to se, u meri u kojoj je to moguće, obavlja na dobrovoljnoj osnovi. Ako, na primer, želite da primate Newsletter ponuđen na našoj web stranici, potrebna nam je Vaša e-mail adresa.

2.2. Automatski prikupljeni podaci

Iz razloga sigurnosti podataka i u svrhu optimizacije korisničke pristupačnosti, mi prikupljamo i ne-lične podatke u vezi sa korišćenjem naših online usluga. Na primer, arhiviraju se web pretraživač koji koristite, operativni sistem, naziv domena web stranice koju ste poslednji put posetili pre pristupanja našoj web stranici, broj poseta i prosečno vreme provedeno na našoj web stranici, kao i stranice kojima ste pristupili.

Takvi automatski prikupljeni podaci nisu povezani sa podacima iz drugih izvora. Međutim, zadržavamo pravo proveriti takve podatke, u slučaju da nam se skrene pažnja na konkretne naznake nezakonitog korišćenja.

2.3. Kolačići (“Cookies“)

Naše online usluge koriste takozvane kolačiće pregledače. Kolačići ne prouzrokuju štetu na Vašem računaru. To su male datoteke sa konfiguracionim postavkama koje nam pomažu da naše online usluge budu korisnički pristupačnije, efikasnije i sigurnije. Kolačići služe za uvođenje određenih korisničkih funkcija.

Naše online usluge obično koriste “kolačiće sesije” koje se automatski brišu kada je pretraživač zatvoren. Pojedinosti o “kolačićima treće strane”, tj. kolačićima pružaoca treće strane, kao što je Google Inc. potražite u pravilima o zaštiti privatnosti takvih pružaoca.

Možete prilagoditi Vaš pretraživač ili postavke privatnosti vaših mobilnih uređaja da Vas obaveste svaki put kada je kolačić poslat na Vaš uređaj kako biste mogli od slučaja do slučaja odlučiti hoćete li dopustiti kolačić. Takođe, možete onemogućiti prihvatanje kolačića, samo u određenim slučajevima ili zadato, ili aktivirati automatsko brisanje kopija svaki put kada zatvorite pretraživač.

2.4. Web analiza

U svrhu kontinuirane funkcionalne optimizacije i maksimalne korisničke pristupačnosti, neke od naših online usluga koriste usluge mrežne analize i dodatke društvenim mrežama navedene u nastavku. Podaci korišćeni u tu svrhu su isključivo ne-lični.

Google Analytics: Google Analytics Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD, koristi tzv. kolačiće, tj. tekstualne datoteke arhivirane na Vašem računaru za analizu Vašeg korišćenja naših online usluga. Po pravilu, podaci o Vašem ponašanju kao korisnika, prikupljenih kolačićem, prenose se na Googleov server u SAD-u i arhiviraju se tamo. U slučaju aktiviranja anonimizacije IP-a u mrežnim uslugama, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije i Evropskom Ekonomskom području. Samo u posebnim slučajevima, puna IP adresa će biti poslata na Google-ov server u SAD-u i tamo će se skratiti. U ime operatera mrežnih usluga, Google će upotrebiti te informacije kako bi procenio vašu upotrebu on-line usluga, sastavljao izveštaje o tim aktivnostima i pružio druge usluge za operatera web stranice vezane za korišćenje online usluga i aktivnosti na internetu. IP adresa koju Vaš pretraživač prenosi u okviru Google Analyticsa neće biti povezana s drugim podacima koje Google poseduje. Možete sprečiti arhiviranje kolačića odabirom odgovarajuće postavke u pretraživaču. Međutim, u ovom slučaju nećete biti u mogućnosti iskoristiti sve funkcije naših online usluga. Možete sprečiti prikupljanje podataka generisanih kolačićima i njihovu upotrebu od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatka pretraživaču dostupnog na adresi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=rs). Detaljne informacije o uslovima korišćenja i pravilima o privatnosti potražite u delu

www.google.com/analytics/terms/gb.html ili https://www.google.com/policies/ /.

Facebook Plugini (“Dugme za deljenje”): Možete prepoznati dodatke društva Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, SAD, logotipom Facebooka ili “dugmetom za deljenje”. Za pregled dodataka za Facebook, molimo Vas da kliknete na sledeći link: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kada koristite naše online usluge, dodatak uspostavlja direktnu vezu između Vašeg pretraživača i Facebook servera. Dakle, Facebook je obavešten da koristite naše online usluge s vašom IP adresom. Kada kliknete na Facebook “Dugme za deljenje” dok ste prijavljeni na Facebook računu, možete stavljati vezu sadržaja naših online usluga na Vaš Facebook profil. Facebook tada može povezati upotrebu naših mrežnih usluga s Vašim korisničkim računom. Želimo istaknuti da mi, kao davaoci mrežnih usluga, nemamo nikakvo saznanje o sadržaju prenesenih podataka i njihovoj upotrebi od strane Facebooka. Dodatne informacije potražite u pravilima o zaštiti privatnosti Facebooka na adresi https://www.facebook.com/policy.php. Ako ne želite dopustiti Facebooku povezivanje korišćenja naših mrežnih usluga s Vašim Facebook korisničkim računom, odjavite se sa svog Facebook korisničkog računa.

  1. Korišćenje ličnih podataka

U načelu, lične podatke koje ste pružili, obrađujemo i koristimo isključivo za određene svrhe. To uključuje:

  • Pružanje, poboljšanje i podrška naših online usluga: To uključuje analizu podataka, identifikaciju trendova korišćenja, kao i proračune i statistiku o korisničkim uzorcima.
  • Marketing: Vaši lični podaci koristiće se samo u marketinške svrhe, kao što su ankete, nagradne igre ili druge reklamne kampanje, ako ste se složili s takvim korišćenjem. U tom slučaju Vaši podaci će biti arhivirani u trajanju od 2 godine, osim ako je zbog drugih razloga pravno dopušteno arhiviranje u dužem trajanju. Vaš pristanak za korišćenje ličnih podataka u marketinške svrhe može se povući u bilo kom trenutku. Za pojedinosti pogledajte tačku 5.
  • Slanje Newslettera putem e-maila: Ako ispunite web obrazac za registraciju za naš Newsletter, podatke koje ste nam pružili, isključivo koristimo kako bismo proverili da li ste vlasnik navedene e-mail adrese i želite primati Newsletter, zatim da bismo sastavili popis e-mailova kojima ćemo slati Newsletter i da bismo analizirali korišćenje našeg Newslettera. U tom će slučaju Vaši podaci biti arhivirani u trajanju od [2 godine] nakon prestanka pretplate, osim ako je zbog drugih razloga pravno dopušteno arhiviranje u dužem trajanju. Vaše podatke ćemo koristiti za druge svrhe, samo ako ste se složili s takvim korišćenjem.
  • Naručivanje izveštaja ili drugih informativnih materijala: Ako naručujete izveštaje ili druge informativne materijale od nas, lični podaci koje ste pružili koristimo isključivo za obradu Vaše narudžbe i kasnije će biti arhivirani u najdužem trajanju od 1 godine nakon zadnje pošiljke. Za izvršenje narudžbi, možemo koristiti usluge trećih lica kojima dostavljamo Vaše podatke isključivo radi izvršavanja Vaše narudžbe. Za ostale svrhe koristimo samo lične podatke koje ste nam Vi pružili, ako ste nam dali svoj pristanak.

4.Pravo na informaciju, pravo povlačenja i brisanja Vaših ličnih podataka

Imate pravo da pismenim putem tražite informacije o Vašim ličnim podacima koje smo arhivirali. Takođe, u vezi s korišćenjem Vaših ličnih podataka, imate pravo na ispravku, brisanje, suzbijanje ili ograničenje obrade, kao i pravo na podnošenje žalbe nadležnom organu za zaštitu podataka. Molimo Vas da usmerite takve zahteve, kao i sva druga pitanja na kontakt tačku navedenu u tački 7.

Ako želite povući vašu saglasnost za arhiviranje ili upotrebu vaših podataka, naravno, možete nam poslati e-mail na navedenu adresu.

Nadzor o doslednoj primeni odredaba ZAKONA u Srbiji je u nadležnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao samostalnom državnom organu.

5.Sigurnost podataka

Đuro Salaj AD koristi široku paletu mera sigurnosti podataka kako bi se osigurala poverljivost i integritet Vaših ličnih podataka. Međutim, s obzirom na prirodu Interneta, želimo Vam skrenuti pažnju na činjenicu da mogu postojati sigurnosni nedostaci u prenosu podataka putem Interneta (npr. komunikacija putem e-maila) i da potpuna zaštitu podataka od pristupa trećih lica nije moguća.

  1. Kontakt

Za sva pitanja vezana za Pravila privatnosti ili obradu vaših podataka molimo kontaktirajte:

Đuro Salaj AD

Nemanjina 28, 11000 Beograd

Email: djurosalajezici@yahoo.com