Priprema za prijemni ispit iz engleskog i srpskog jezika na Filološkom fakultetu

Upis do 31.12.2017. godine po promotivnoj ceni od 27000 dinara za grupnu nastavu!

priprema-za-prijamni-ispit-na-filoloskom-fakultetu

Odabir pravog fakulteta, a samim tim i buduće profesije, posebno je bitna odluka u životu svakog mladog čoveka. Polaganje prijemnog ispita iziskuje dugoročne i studiozne pripreme, a odabir dobrog profesora taj posao vam može znatno olakšati.

Ukoliko ste se odlučili za upis na Filološki fakultet, koji podrazumeva polaganje prijemnih testova iz engleskog, ili srpskog jezika (ili i jedno i drugo), naša škola vam nudi programe koji će vam u tome pomoći. “Đuro Salaj“ je škola stranih jezika sa preko 60 godina uspešnog rada koja raspolaže stručnim kadrovima sa dugogodišnjim iskustvom pripremanja budućih studenata. Stojimo vam na raspolaganju, i za vas organizujemo kurseve prilagođene zahtevima polaganja prijemnog ispita, sa svim potrebnim materijalima i zbirkama. U zavisnosti od potreba i želja polaznika, škola organizuje grupnu, poluindividualnu i individualnu nastavu. Priprema za studije engleskog i srpskog jezika na Filološkom fakultetu zasebno se održava u odnosu na pripremu za druge smerove.

Za sve one koji bi želeli potpunu posvećenost profesora i prilagođavanje nastave vlastitim potrebama, preporučujemo individualnu nastavu koja može trajati u periodu koji polaznik sam odabere.

Ukoliko se odlučite za grupnu nastavu preporučujemo vam kurs u trajanju od 5 meseci koji se realizuje dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta. Moguća je i blok nastava vikendom u trajanju od 3 sata (dva dvočasa od po 90 minuta).

Priprema za polaganje ispita iz engleskog jezika sastoji se od nekoliko delova:

  • utvrđivanje nivoa znanja polaznika;
  • učenje gramatike i širenje vokabulara;
  • savladavanje strategija za čitanje i slušanje;
  • redovno proveravanje znanja, kako bi se utvrdio stepen uspešnosti u savladavanju pređenih oblasti, kao i da bi se učenici navikli da u datom vremenskom periodu odgovore na sva pitanja.

Priprema za polaganje prijemnog ispita iz srpskog jezika

Podrazumeva detaljno obrađivanje svih gramatičkih jedinica predviđenih školskim programom. Tematske oblasti koje su obuhvaćene programom su:

  • Istorija srpskog književnog jezika;
  • Fonetika i fonologija – deo nauke o jeziku koji proučava glasove i njihove promene;
  • Leksikologija – deo nauke o jeziku koji proučava poreklo i značenje reči;
  • Morfologija i tvorba reči – oblast gramatike koja se bavi rečima, njihovom vrstom, oblicima i tvorbom;
  • Sintaksa – deo gramatike koji izučava jezičke principe na osnovu kojih se od reči formulišu rečenice kao celovite jedinice usmene ili pisane komunikacije;
  • Pravopis.

Nudimo vam jedinstvenu ponudu koja podrazumeva paket individualne nastave koja obuhvata dva časa nedeljno u trajanju od sat vremena u periodu od 5 meseci, po ukupnoj ceni od 40 000 dinara. Mogućnost plaćanja u 5 rata.

Ukoliko se odlučite za grupnu nastavu koja podrazumeva dva dvočasa nedeljno, takođe u trajanju od 5 meseci, nudimo vam kurs po ceni od 30 000 dinara, koji se može plaćati u 5 jednakih rata. U slučaju da se odlučite za grupnu pripremu i srpskog i engleskog jezika, nudimo vam popust od 10% po jeziku!