Priprema za prijemni ispit iz engleskog i srpskog jezika na Filološkom fakultetu

Popust 10% na grupnu nastavu srpskog i engleskog jezika

priprema-za-filoloski-fakultet

Odabir pravog fakulteta, a samim tim i buduće profesije, izuzetno je bitna odluka u životu svakog mladog čoveka. Polaganje prijemnog ispita iziskuje dugoročne i studiozne pripreme, a odabir dobrog profesora koje će vam pomoći da uspešno savladate svo gradivo i bez straha odete na prijemni ispit, taj posao vam može znatno olakšati.

Ukoliko ste se odlučili za upis na Filološki fakultet, odsek za Engleski jezik i književnost, to podrazumeva polaganje prijemnih testova iz engleskog i srpskog jezika. Naša škola vam stavlja na raspolaganje profesore koji će vam sa velikim zadovoljstvom i predanošću u tome pomoći. “Đuro Salaj“ je renomirana škola stranih jezika sa preko 60 godina uspešnog rada koja raspolaže stručnim kadrovima sa dugogodišnjim iskustvom uspešnog pripremanja budućih studenata. Stojimo vam na raspolaganju, i za vas organizujemo nastavu prilagođenu zahtevima polaganja prijemnog ispita, sa svim potrebnim pripremnim materijalom.

Priprema za polaganje ispita iz engleskog jezika sastoji se od nekoliko delova:

 • utvrđivanje nivoa znanja polaznika;
 • usavršavanje gramatike, što podrazumeva detaljno uspešno savladavanje svih oblasti predviđenih programom polaganja ispita;
 • širenje vokabulara;
 • savladavanje strategija za čitanje i slušanje;
 • razvijanje veština pisanja:
 • redovno proveravanje znanja, kako bi se utvrdio stepen uspešnosti u savladavanju pređenih oblasti, kao i da bi se učenici navikli da u zadatom vremenskom periodu efikasno odgovore na sva pitanja.

Prijavite se »

Priprema za polaganje prijemnog ispita iz srpskog jezika

Podrazumeva detaljno obrađivanje svih gramatičkih jedinica predviđenih školskim programom. Tematske oblasti koje su obuhvaćene programom su:

 • Istorija srpskog književnog jezika;
 • Fonetika i fonologija – deo nauke o jeziku koji proučava glasove i njihove promene;
 • Leksikologija – deo nauke o jeziku koji proučava poreklo i značenje reči;
 • Morfologija i tvorba reči – oblast gramatike koja se bavi rečima, njihovom vrstom, oblicima i tvorbom;
 • Sintaksa – deo gramatike koji izučava jezičke principe na osnovu kojih se od reči formulišu rečenice kao celovite jedinice usmene ili pisane komunikacije;
 • Pravopis.

Prijavite se »

U zavisnosti od potreba i želja polaznika, škola organizuje grupnu, poluindividualnu i individualnu nastavu u trajanju od 5 meseci, dva puta nedeljno, uz mogućnost organizovanja blok nastave vikendom.

Fond
časova
Individualna nastava
Trajanje časa
60 min.
Poluindividualna nastava
Trajanje časa
90 min.
Grupna nastava
Trajanje časa
90 min.
Broj
rata
Srpski jezik 40 40000 din 35000 din 30000 din 5
Engleski jezik 40 40000 din 35000 din 30000 din 5

Pripremite se za polaganje oba jezika u našoj školi i uštedite do 8000 dinara!

PRIJAVITE SE

Kao posebnu pogodnost izdvajamo mogućnost plaćanja u 5 rata. U slučaju da se odlučite za grupnu pripremu i srpskog i engleskog jezika, nudimo vam popust od 10%!

Prijatelji portala EngleskiJezik.Net:

orfelin-baner gimnazija-stefan-nemanja-baner