Priprema za prijemni ispit iz engleskog i srpskog jezika na Filološkom fakultetu

Popust 10% na grupnu nastavu srpskog i engleskog jezika

priprema-za-filoloski-fakultet

Odabir pravog fakulteta, a samim tim i buduće profesije, izuzetno je bitna odluka u životu svakog mladog čoveka. Polaganje prijemnog ispita iziskuje dugoročne i studiozne pripreme, a odabir dobrog profesora koje će vam pomoći da uspešno savladate svo gradivo i bez straha odete na prijemni ispit, taj posao vam može znatno olakšati.

Ukoliko ste se odlučili za upis na Filološki fakultet, odsek za Engleski jezik i književnost ili neki od drugih jezika, to podrazumeva polaganje prijemnih testova iz engleskog i srpskog jezika. Naša škola vam stavlja na raspolaganje profesore koji će vam sa velikim zadovoljstvom i predanošću u tome pomoći. “Đuro Salaj“ je renomirana škola stranih jezika sa preko 60 godina uspešnog rada koja raspolaže stručnim kadrovima sa dugogodišnjim iskustvom uspešnog pripremanja budućih studenata. Stojimo vam na raspolaganju, i za vas organizujemo nastavu prilagođenu zahtevima polaganja prijemnog ispita, sa svim potrebnim pripremnim materijalom.

Priprema za polaganje ispita iz engleskog jezika sastoji se od nekoliko delova:

 • utvrđivanje nivoa znanja polaznika;
 • usavršavanje gramatike, što podrazumeva detaljno uspešno savladavanje svih oblasti predviđenih programom polaganja ispita;
 • širenje vokabulara;
 • savladavanje strategija za čitanje i slušanje;
 • razvijanje veština pisanja:
 • redovno proveravanje znanja, kako bi se utvrdio stepen uspešnosti u savladavanju pređenih oblasti, kao i da bi se učenici navikli da u zadatom vremenskom periodu efikasno odgovore na sva pitanja.

Prijavite se »

Priprema za polaganje prijemnog ispita iz srpskog jezika

Podrazumeva detaljno obrađivanje svih gramatičkih jedinica predviđenih školskim programom. Tematske oblasti koje su obuhvaćene programom su:

 • Istorija srpskog književnog jezika;
 • Fonetika i fonologija – deo nauke o jeziku koji proučava glasove i njihove promene;
 • Leksikologija – deo nauke o jeziku koji proučava poreklo i značenje reči;
 • Morfologija i tvorba reči – oblast gramatike koja se bavi rečima, njihovom vrstom, oblicima i tvorbom;
 • Sintaksa – deo gramatike koji izučava jezičke principe na osnovu kojih se od reči formulišu rečenice kao celovite jedinice usmene ili pisane komunikacije;
 • Pravopis.

Prijavite se »

U zavisnosti od potreba i želja polaznika, škola organizuje grupnu, poluindividualnu i individualnu nastavu u trajanju od 5 meseci, dva puta nedeljno, uz mogućnost organizovanja blok nastave vikendom.

Kao posebnu pogodnost izdvajamo mogućnost plaćanja u 5 rata. U slučaju da se odlučite za grupnu pripremu i srpskog i engleskog jezika, nudimo vam popust od 10% na cenu jedne nastave!