Kurs srpskog jezika za strance

srpski-za-strance-beograd

Ukoliko želite da bolje upoznate srpsku kulturu i olakšate sebi boravak u Srbiji, učenje srpskog jezika će Vam u tome mnogo pomoći. Gramatika srpskog jezika spada u jednu od težih, sam jezik se neprestano menja, dodaju se nove reči, menjaju pravila za ispravno napisane reči, ali to ne treba da bude prepreka na Vašem putu ka učenju ovog izuzetnog jezika.

Uz dovoljnu angažovanost i trud, kao i uz pomoć stručnih profesora, uspećete da steknete potrebno znanje i progovorite ovaj zanimljiv jezik, zbog čega Vam predlažemo da posetite školu stranih jezika „Đuro Salaj“. U saradnji sa ovom Školom, koja je jedna od najboljih beogradskih škola stranih jezika, spremili smo dodatne popuste za sve Vas koji želite da učite srpski jezik. Za sve one koji se prijave putem našeg sajta očekuje specijalan popust u iznosu od 25%.

Cilj nastave srpskog kao nematernjeg jezika jeste da učenici:

  • ovladaju ovim jezikom u okviru predviđenih jezičkih sadržaja i leksike;
  • steknu sposobnosti njegovog korišćenja u komuniciranju sa drugima, u pismenom i usmenom izražavanju;
  • da upoznaju elemente kulture naroda koji govore srpskim jezikom i da se tako osposobe za zajedničko učešće u raznim vidovima društvenog i kulturnog života.

Program koji se izvodi u školi „Đuro Salaj“ je osmišljen tako da polaznik aktivno učestvuje u usvajanju gramatičkih pravila, ali i razvijanju veština čitanja, slušanja, pisanja i govora. Nastava se u većini slučajeva odvija na engleskom jeziku, ali je moguće i držanje časova na nekom od jezika koje Škola ima u ponudi: francuskom, španskom, arapskom, turskom i drugim.

Sertifikat koji polaznici stiču nakon položenog ispita u školi „Đuro Salaj“ predstavlja potvrdu stečenog znanja i priznat je na svim našim fakultetima.